BIOGRAFIJA

Zilka Spahić Šiljak je profesorica rodnih studija, a oblasti kojima se bavi uključuju avangardne teme roda, religije, ljudskih prava, politike, i izgradnje mira, sa višegodišnjim iskustvom djelovanja u vladinom i nevladinom sektoru i akademskoj zajednici. Trenutno predaje na Roehampton univerzitetu u Londonu i direktorica je TPO Fodacije Sarajevo. Predaje također na Filozfoskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Objavila je više knjiga.

O PREDAVANJU

Modul Mladi i rod će se referirati na sociološka određenja roda i rodne teorije, kratku povijest razvoja feminističke misli na Zapadu i Istoku, međunarodni instrumentarij ženskih ljudskih prava sa fokusom na CEDAW, Bečku deklaraciju i Pekinšku platofrmu za akciju. Pored toga, fokus će biti i na suvremenim formama patrijarhata koje pogubno utječu na živote i žena i muškaraca jer umjesto partnerstva i dalje se insistira na hijerarijskoj ili u komplementarnoj kozmologiji rodnih odnosa.

O PROJEKTU

Kroz predavanja i interaktivne radionice, studenti i studentice bi trebali steći uvid u razvoj ženskih ljudskih prava i feminizma i osvijestiti zbog čega je rodna ravnopravnost važna i za žene i muškarce, jer samo zajedno mogu kreirati zajednicu i društvo po mjeri oba spola.