Alen Kristić

Akademija za žene

Biografija

Alen Kristić (Centar za mirovno obrazovanje) je teolog, pisac i prevoditelj. Protekla dva desetljeća sudjelovao je u osmišljavanju i realizaciji projekata iz područja dijaloga religija, svjetskog etosa, ljudskih prava, opraštanja, pomirenja i mirovnog obrazovanja. Težišta njegovog rada su odnos religije i politike, mirotvorni potencijal religija, svjetski etos, dijalog religija, politička teologija, konfiguracija religijskog na ruševinama socijalizma, pozicija i uloga žene u području politike i religije, teologija oslobođenja, kvir teologija, postmoderna filozofija kao izazov za kršćansku misao i praksu, odnos religije i umjetnosti. Do sada je objavio: „Religija i moć“ (2009), „Graditeljice mira – društveno-politički angažman dobitnica Nobelove nagrade za mir“ (2012), „Tiranija religijskog – Ogledi o religijskom bezboštvu“ (2014), „Prognani u zaborav – Fragmenti o pozitivnom potencijalu religioznog“ (2015), “Gravitacije” (2017) i “Agonije: Teopoetika tjelesno-političkog” (2018).

O predavanju

Tijekom predavanja učesnicama/ima  bit će pružena prilika da zajedno prodube svoje znanje o pojmu i važnosti detektiranja konkretnih primjera govora mržnje i u neposrednom svom kontekstu a i globalno. Nakon toga uslijedit će njihova analiza obrazaca, političkih motivacija, odabira ‘žrtve’, te posljedica koje govor mržnje ostavlja. Na koncu ćemo zajedno tražiti primjere govora mržnje iz „vlastitog konteksta“ (politički lider, ličnosti iz istih političkih opcija i sl.) kako bi se kod polaznika/ca razvila samokritična svijest. Nakon razobličavanja oblika govora mržnje i razvijanja strategija odupiranja, a isti način će se dekonstruirati i pojam nasilnog ekstremizma.

O projektu

Ovakvi projekti pomažu pri osmišljavanju konkretnih strategija suprotstavljanja govoru mržnje u lokalnom kontekstu i prevenciji njegovih razornih posljedica.

AFW-logo