Akademija za žene, tokom septembra i oktobra 2020. godine, uz podršku Austrijske ambasade u Sarajevu, sprovodi kampanju obilježavanja dvadeset godina UN Rezolucije 1325 – „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini. Ovom kampanjom želimo da skrenemo pažnju na značaj Rezolucije „Žene, mir i sigurnost“ genarlno, kao i na to šta njena implementacija konkretno znači za bh. društvo u celini, ali i za žene posebno.


Rezolucija 1325 je pozivala države da razviju strategije kako bi kroz obrazovanje o rodnoj ravnopravnosti žene bile prepoznate kao neophodne u očuvanju mira. Njene prethodnice, Pekinška deklaracija i Platforma za akciju, dokumenti na nivou Ujedinjenih nacija, isticali su da se moraju preduzeti institucionalne promjene kako bi se omogućila globalna promocija ljudskih prava i nenasilnog rješavanja konflikta, ali i da je neophodno obezbijediti učešće žena u procesima zaključivanja mira i rješavanja konflikta, te zaštitu žena u ratnim područjima i logorima. Bosna i Hercegovina je razvijala konkretne planove kako bi se ideje Rezolucije operacionalizirale i integrisale u naše društvo. Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o usvajanju novog, aktuelnog, Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u BiH za period 2018–2022. godine. 


Dvadeset godina UN Rezolucije 1325 – „Žene, mir i sigurnost“ obilježićemo serijom kratkih videa, jednim dužim videom, serijom tekstova i završnom konferencijom o specifičnim pitanjima i problemima koji se tiču Rezolucije i njene implementacije u našoj zemlji. Da bi žene i muškaraci u BiH ravnopravno učestvovali u institucijama koje štite mir i sigurnost, treba ostvariti prvi strateški cilj Akcionog plana koji se odnosi na povećano učešće žena u vojsci, policiji i mirovnim misijama, uključujući i učešće žena na mjestima donošenja odluka. Video kampanja će predstaviti osobe čije se profesije i djelovanja direktno tiču oblasti kojima se Rezolucija bavi, a koje će sa nama podijeliti lične priče o tome kako im je implementacija ove Rezolucije uticala na život. Tekstovi, koje ćemo u formi bloga, objavljivati na našoj web stranici problematiziraće teme vezane za učešće žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH, žene u mirovnim misijama, u policijskim strukturama BiH, značaj Rezolucije 1325 u bh. kontekstu, ulozi žena u sprečavanju i rješavanju konflikata, i izgradnji mira, rodnoj dimenziji ratova i sl. 


Na kraju, Rezolucija 1325 je važna i jer doprinosi većoj vidljivosti ženskog rada, ostavljajući prostora za nadu da će više pozicioniranje na socijalnoj i ekonomskoj ljestvici donijeti ženama zaista veći uticaj u društvu, koji će dalje koristiti za zastupanje različitih ženskih interesa.

WEBINAR: 20 godina UN Rezolucije 1325 – „Žene, mir i sigurnost“ u BiH

Akademija za žene, nevladina organizacija čiji  je cilj jačanje potencijala žena i mladih u svim sferama društva, tokom septembra i oktobra 2020. godine, uz finansijsku podršku Austrijske ambasade u Sarajevu, sprovodila je kampanju obilježavanja dvadeset godina UN Rezolucije 1325 – „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini. Ovom kampanjom želimo da skrenemo pažnju na opšti značaj Rezolucije „Žene, mir i sigurnost“, ali i na to šta njena primjena konkretno znači za čitavo bh. društvo.

Dvadeset godina UN Rezolucije 1325 obilježile smo serijom tekstova, te nizom kratkih i jednim dugim videom, a sada planiramo i završni webinar na kojem će se govoriti o specifičnim pitanjima i aspektima koji se tiču Rezolucije, sa fokusom na to šta njena primjena konkretno znači za čitavo bosanskohercegovačko društvo.

Razgovor ćemo organizovati u četvrtak 29.10. u periodu od 12:00 – 14:00. putem Zoom platforme. Učesnice i učesnici su: Ambasadorica Austrijske ambasade u Sarajevu Ulrike Hartmann, Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH; Zoran Duspara, koji je obnašao dužnost Načelnika uprave za personal u Oružanim Snagama BiH; general Mirsad Ahmić ispred Ministarstva odbrane BiH; Daniel Eror predsjednik Udruženja Youth for Peace i Selma Alispahić sociologinja. Razgovorom će moderirati Maja Gasal Vražalica, direktorica Akademije za žene.

Za učešće u panel diskusiji potrebno je izvršiti prijavu na e-mail info@afw.ba putem kojeg će biti dostavljeni pristupni podaci.

Serija kratkih videa O Rezoluciji "Žene, mir i sigurnost" 1325

ULRIKE HARTMANN
Austrijska ambasodorica
u BiH
ISMETA DERVOZ
AMILA ŽDRALOVIĆ
Profesorica Pravnog fakulteta u Sarajevu
DANIEL EROR
Mirovni aktivist
AJNA JUSIĆ
Direktorica Udruženja Zaboravljena djeca Sarajeva
SAMRA FILIPOVIĆ HAŽIABDIĆ
Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova u BiH
KRISTINA JOZIĆ
Predsjednica Udruženja Mreža policijskih službenica
JASMINA KAMBER OMERBEGOVIĆ
Pripadnica Oružanih snaga BiH
ALEN KRISTIĆ
Teolog i pisac
INDIRA BAJRAMOVIĆ
Direktorica Udruženja Bolja budućnost Tuzla
BORIS LUKETA
Mladi političar
O Rezoluciji "Žene, mir i sigurnost" 1325

Serija tekstova O Rezoluciji "Žene, mir i sigurnost" 1325

Dragana Vučković je mlada aktivistica iz Sarajeva koja posljednjih 8 godina pri različitim organizacijama civilnog društva pozitivno doprinosi zajednici. Na vrhuncu svoje karijere želi da u pauzi od diplomatskih poslova priprema dokumentarni kulturno istorijski TV program koji bi bio prevođen na svjetske jezike i emitovan u zemlji i inostranstvu, a u međuvremenu se interesuje za sve što je u domenu aktivizma, medija i geopolitike.U privatnom životu voli cvijeće, omiljeni cvijet joj je gerber, a naročita insipiracija su joj inteligentni ljudi naglašenih retoričkih sposobnosti zbog čega je obraduje svaka prilika za „intelektualni dvoboj“ sa onima koji su, kako kroz smijeh dodaje, „dostojni protivnici.“

Zoran Duspara je rođen u selu Živinice, općina Derventa gdje je završio osnovnu i srednju školu. Za vrijeme služenja ročnog sastava u bivšoj JNA, 1985. godine u Karlovcu završio Školu rezervnih oficira inženjerije. Na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu studirao na Fakultetu prometnih znanosti i stekao akademsko zvanje: Inženjer željezničkog prometa – smjer željeznička tehnologija. Na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu je 2007. godine diplomirao na temu: „Demokracija i nacionalna sigurnost“ i stekao akademsko zvanje Diplomirani politolog iz oblasti sigurnosti. Na istom fakultetu 2010. godine obranio magistarski rad pod nazivom: „Asimetrični konflikt i globalna sigurnost“ i stekao akademsko zvanje magistar sigurnosti iz oblasti zaštite i spašavanja nakon čega je nastavio istraživanje i 2012. godine napisao knjigu: Asimetrični konflikt. 2013. godine je zvašio Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“ (civilni ekvivalent doktorskih studija). Zadnja dužnost koju je obnašao u OS BiH je bila načelnik Uprave za personal gdje je izravno radio na implementaciji Rezolucije Vijeća sigurnosti UN 1325. Oženjen je otac dvoje djece.

Rođena 15.07.1995. u Banjoj Luci. Zaposlena. Diplomirani profesor filozofije. Završila Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci sa prosjekom 9,62. Trenutno završava master studije Univerziteta u Banjoj Luci, na politikologiji, smjer međunarodne studije. Članica Srpske demokratske stranke od 18. godine. Predsjednica Aktiva žena SDS Čelinac. Članica republičke Skupštine Aktiva žena SDS RS. Kandidatkinja za odbornicu u SO Čelinac, ispred SDS, na ovogodišnjim lokalnim izborima. Društveni aktivista. Učestvovala na velikom broju seminara, akademija, konferencija, obuka, te posjeduje preko 30 certifikata sa istih.

Nastavnik latinskog jezika. Završio studij Latinskog jezika i Rimske književnosti i Filozofije na Univerzitetu u Sarajevu i na Univerzitetu u Mostaru. Član brojnih NGO/NVO organizacija koje se bave slobodom i dostojanstvom čovjeka, rješavanja konflikata i pomirenja, medijskom  i političkom pismenošću; studentskih asocijacija, itd. 

Feministikinja. Borkinja za ženska i prava marginaliziranih grupa. Aktivno se bavi isključivo stranačkom politikom od 2010 , fokusirana na aktivno uključivanje u političke stranke. Predsjednica političke stranke Bosanskohercegovački Demokrati-Džebrail Bajramović. Kandidatkinja na Lokalnim izborima 2020. godine

 

Selma Alispahić je rođena u 1995. godine u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2017. godine je diplomirala filozofiju i sociologiju, 2019. godine magistrirala filozofiju, a 2020. sociologiju. Pored naučno-istraživačkih i društveno-političkih aktivnosti, bavi se likovnom umjetnošću. Polaznica je druge generacije programa „Politička pismenost mladih u BiH“ u organizaciji Akademije za žene.

Dženeta Uzunalić, Visoko, politologinja.

Nedžada Avdić, dipl.pravnica i medijatorica…aktivistinja Ženske lobi grupe Tuzla, borkinja za ženska ljudska prava, kandidatkinja za Gradsko vijece Tuzla na lokalnim izborima 2020.

Lamija Kadić, studentica Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Mehira Omerčević, rođena 1994.godine, diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu, a magistrirala socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, polaznica I generacije Akademije za žene

Hasmira(rođ. Rahmanović) Malić rođena 23. maja 1985. godine u Zvorniku. Završila Behram-begovu Medresu u Tuzli. Bachelor Geografije na  PMF-u u Tuzli. Trenutno na master studiju Geografske osnove prostornog planiranja na PMF-u Tuzla. Osnivačica i predsjednica Udruženja „Snaga nezavisne žene“ Kalesija u kojem je aktivna u zagovaranju, pokretanju i organizovanju mnogih projekata humanitarnog karaktera, u oblasti obrazovanja i kulture(razne promocije, edukativne radionice, seminare, tribine, kurseve stranih jezika). Završila je niz edukativnih seminara na tematiku  političkog i društvenog djelovanja te niz radionica i seminara  na temu psihoosnaživanja  žena na prostoru Bosne i Hercegovine, od kojih su najznačajnije Discussion program švedskog  Međunarodnog centra za lokalne demokracije (ICLD) na „lokalnim političkim liderima- jačanje žene u politici“ te „osnaživanje žene u političkom životu u Bosni- 101 razlog“, učesnica seminara „Žena za ženu“ i niz drugih koji pomažu ličnom razvoju žene i neformalnom obrazovanju. Dobitnica priznanja za humanitarni rad i učešće u prvom konvoju dostavljanja pomoći za Sirijske izbjeglice, te promociju pozitivnih vrijednosti na području općine Kalesija od MFS-EMMUS. Udata, majka troje djece, zaposlena.

Rođen u Zenici 2000. godine. Studira Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Učestvuje u mnogim aktivnostima. Aktivan je i u političkom i u NVO sektoru.