Rekapitulacija: Modul 1, BiH sistem, Akademija političke pismenosti mladih u BiH

Video

Tokom dva vikenda u junu, 12.-14.06. i 19.-21.06.2020, polaznici i polaznice druge generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH pratili su predavanja u okviru prvog modula „Mladi i politika“.

Prvi predavač je bio Slađan Tomić, dugogodišnji novinar, aktivista i ambasador tolerancije. On je polaznice i polaznike uveo u priču o načinima kako da politika zaista bude put ka boljem društvu i sa njima razgovarao o tome zašto mladi ljudi ne treba da bježe od politike, osvrnuo se na kontraproduktivnost apstinencije od glasanja i opšte apatije, te ih upoznao sa njihovim građanskim dužnostima i konceptom političkog aktivizma, te kakva je politička odgovornost svakog/svake od nas u BiH. Narednog dana Akademija je ugostila dvojicu izvrsnih predavača. Prof. dr. Mirko Pejanović, akademik i profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu govorio je o ustavno – političkom ustrojstvu BiH, preciznije, o najvažnijim pravno – političkim aspektima ustrojstva i funkcionisanja naše države u postdejtonskom periodu. Kod učesnika/ca profesor je probudio interaktivnu diskusiju i razgovor o problemima razvoja institucija naše zemlje, te izazovima demokratizacije bh. društva i države u procesu tranzicije i integracije u EU. Također, značajno su proširili su svoja znanja o institucijama Bosne i Hercegovine – Parlamentarna skupština BiH, Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH, Ustavni sud BiH, Centralna banka BiH; te strukturi BiH: entiteti (FBiH, RS), 10 kantona i 80 općina unutar FBiH, pri čemu je broj općina promjenjiv. Naučili su da unutar RS postoje 62 općine pri čemu je broj općina promjenjiv, te da je Brčko distriktu autonoman i da se veže za nivo BiH, odnosno institucije na državnom nivou. Prof. dr. Elmir Sadiković, sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, govorio je o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u političkom sistemu BiH. Svoje predavanje je počeo otvaranjem najvažnijih pitanja političke, ekonomske i pravne teorije i započeo razgovor od ideje vlasništva, budući da se lijeva i desna politička ideologija bitno razlikuju u poimanju ideje vlasništva, kao i brojnih drugih. Učesnice/i su dobili osnovna teorijska znanja o odnosima izvršne i zakonodavne vlasti u političkom sistemu BiH, te su zajedno kroz razgovor, argumentima i sučeljavanjem mišljenja identificirali ključne probleme.

Posljednjeg dana prvog dijela predavanja su održali doc. dr. Amer Osmić, sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji je govorio o temama vezanim za mlade i politiku u BiH, i prof. dr. Lada Sadiković sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, koja je govorila o Ustavu BiH i ljudskim pravima. Fokus predavanja profesora Osmića je bio objasniti učesnicima/ama osnovne pojmove koji se vežu za demokratiju u BiH, političku participaciju i populizam te političku odgovornost kako političara tako i birača. Prije predavanja Amer Osmić je istakao da očekuje da će se voditi „diskusije o procesu demokratizacije bh. društva, političkoj socijalizaciji, kulturi i obrazovanju u vremenu sveprisutnih izazova populizma, te zašto je važno da građani na izborima biraju, a ne glasaju.“ Ta očekivanja su se u potpunosti ostvarila. Prvi deo prvog modula je završen predavanjima redovne profesorice Lade Sadiković koja na FKKSS Univerziteta u Sarajevu predaje Ustavno pravo. Fokus njenog razgovora sa učesnicima/ama je bio na neophodnosti primjene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, „ustavnog instrumenta evropskog javnog poretka“ u BiH, koja je direktno primjenjljiva i ima nadustavni karakter (čl.2.2), te usaglašavanja odredbi Aneksa 4 – Ustava BiH sa odredbama Evropske konvencije.

Drugi dio prvog modula, započela je NJ. E. Zorica Bukinac, ambasadorica Republike Slovenije na temu “Mladi i sigurnost” kroz koje je prenosila svoje bogato diplomatsko iskustvo kao i iskustvo u oblasti obrane i sigurnosti za što je dobila i brojne nagrade. Sa polaznicama/ima je razgovarala o tome koliko žene koje su aktivne u politici učestvuju u odlukama koje se odnose na pitanja nacionalne sigurnosti, obrane i raspoređivanju državnog budžeta, te koliko su dostupni podaci o vojnikinjama stradalim u misijama, sukobima i ratovima u odnosu na muškarce. Sa predavačem, piscem, prevoditeljem i teologom Alenom Kristićem razgovaralo se o pojmovima i pitanjima političke kulture, odnosno što je to politika kulture, koje su to politike zastupljene u našem društvu, koliko religijske zajednice imaju utjecaja na politiku kulture te koliko su važne škole za izgradnju političke kulture. U drugom dijelu predavanja bilo je riječi o političkim ideologijama, terminu „radikalno“, koja su to osnovna prava liberalizma, šta je socijalizam, šta preovladava u političkim strankama u BiH; ideologija ili klijentelizam, koliko su bliski nacionalizam i populizam, na čemu obitava populizam, što su to slabe ideologije, itd. Još jedna obrađena tema na ovom predavanju je bila politička mašta, odnosno kako događaje iz vlastitog života možemo upotrijebiti kao politički kapital, kako učiti od drugih, koji su to naši uzori, koliko su mediji bitni u političkoj karijeri, kako naše političke neuspjehe pretvoriti u šansu, te koje su to tri paradigme politike.

Sljedeći predavač je bio prof. dr. Suad Arnautović sa Fakulteta političkih nauka, koji je govorio na temu Izborni sistem BiH – liste, mandati, kompenzacije, s fokusom na lokalne izbore 2020. godine. Učesnici/e su imali priliku upoznati se sa izbornim jedinicama u FBiH i RS, načinom raspodjele mandata po izbornim jedinicama, poluotvorenim glasačkim listićima, te izbornim pragom, ali i cenzusom za kretanje unutar kandidatske liste. Direktorica Akademije za žene, Maja Gasal – Vražalica, predavala je na temu Društveni i politički aktivizam, gdje je sa učesnicima/ama podijelila svoje iskustvo zastupnice u Parlamentu BiH, te kakve odlike treba da ima političar/ka, koliko su interesi za društvo ispred vlastitih, koliko smo društveno aktivni/e uopće u svakodnevnom životu i zajednici i koliko smo skloni/e relativizaciji, a manje koristimo dostupne mehanizme komuniciranja sa izabranim i imenovanim osobama. Prvi modul je zaokružen predavanjem prof. dr. Amera Osmića, i zadatkom simulacije sjednice Parlamenta na temu migrantske krize. Učesnici/e su iznosili svoje ideje, stavove i rješenja na ovu temu kao potencijalni zastupnici, zastupnice klubova ili nezavisni/e zastupnici/e.

Zahvaljujemo se svim predavačima i predavačicama jer su izdvojili vrijeme da našim učesnicima/ama druge generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH prenesu dio svog bogatog znanja i iskustva. Radujemo se i sa nestrpljenjem očekujemo sljedeći modul.