Prof.dr. Mirko Pejanović

Akademija za žene

Biografija

Objavio je 17 knjiga i preko 250 stručnih i naučnih radova. Knjiga Through Bosnian Eyes objavljena je 2004 godine u izdanju Perdue University Press (SAD). Za knjigu Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu objavljenu 2005 godine dobio je nagradu Fakulteta političkih nauka za 2006. godinu. Od 2006 godine do 2010. godine bio je Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Redovni je član ANU BiH. Dobitnik je brojnih javnih nagrada i priznanja za naučni rad i društveni angažman.

O predavanju

Predavanje je prilika da se polaznici akademije upoznaju o najvažnijim pravno – političkim aspektima ustrojstva i funkcionisanja države Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu.

O projektu

Očekujem interaktivnu diskusiju i razgovor o problemima i izazovima razvoja institucija Bosne i Hercegovine, te demokratizacije bosanskohercegovačkog društva i države u procesu tranzicije i integracije u EU.

AFW-logo