Shodno pristiglom broju prijava za učešće i većinskim izborom od strane prijavljenih za učešće u programu edukacije, fondacija “Akademija za žene” će i drugu intenzivnu edukaciju organizirati na temu “WordPress”.

U nastavku lista izabranih učesnica za drugu radionicu “WordPress”:

Zahvaljujemo se svim prijavljenim, a izabranim učesnicama čestitamo i radujemo se zajedničkom učenju novih vještina.
Vaša Akademija za žene

Lista učesnica:

1.       Ahmetović Merisa

2.       Arnautović Dženana

3.       Bošnjak Žana

4.       Božičković Nežla

5.       Bovan Ubavka

6.       Čorbo Adela

7.       Čuturas Tea

8.       Delić Amila

9.       Džeko Aldijana

10.   Džeković Arnela

11.   Đukić Nataša

12.   Hadžiosmanović Lejla

13.   Hatić Sabina

14.   Nakičević Zijada

15.   Neslanović Edina

16.   Odobašić Nermina

17.   Pavlović Jovana

18.   Plakalo Ilvana

19.   Prgić Samra

20.   Protuđer Nataša

21.   Repija Nada

22.   Skomorac Sara

 

23.   Šabanović Ilhana