Akademija za žene uz podršku Savezne vlade Njemačke Vas poziva na Akademiju političke pismenosti mladih od 18 do 35 godina starosti.

KADA?

Prvi modul će se održati u Sarajevu od 31.5. do 2.6. 2019.Akademija političke pismenosti mladih BiH ima četiri modula. Održavanje modula je planirano u periodu od maja do novembra 2019. godine. Svaki modul se održava vikendom.

ŠTA?

Akademija političke pismenosti mladih BiH je otvorena za sve mlade u navedenoj starosnoj dobi, kako za one koji su politički aktivni tako i za one koje nisu. Razlog zašto Akademija za žene želi da se fokusira na mlade koji su politički angažovani i oni koji to nisu, jeste činjenica da oni nemaju dovoljno znanja o pitanjima vezanim za politiku koja su neophodna za društveno-politički aktivizam. Pored toga, Akademija želi da se fokusira na podizanje političke svijesti mladih, ukazujući da se politički aktivizam ne odnosi samo na članstvo u političkoj stranci, već i na zajedničku saradnju i rad na promjenama unutar društva, bez obzira na političku i bilo koju drugu pripadnost.

Polaznici/e moraju prisustovati na sva četiri modula kako bi uspješno završili Akademiju i dobili certifikat.

Četiri modula su:

Modul I – Mladi i politika – 31.5. do 2.6.2019. godine, Sarajevo

Modul II – Mladi i rodna ravnopravnost – u junu 2019. godine, Sarajevo

Modul III – Mediji i govor mržnje – u septembru 2019. godine, Sarajevo

Modul IV – Mostovi između lokalnih vlasti i lokalnih aktivista – u novembru 2019. godine, Sarajevo

PREDAVAČI/ICE

Predavači/ice su iskusni eksperti/ce koji posjeduju teorijsko znanje, vještine za edukaciju i prenos znanja drugima, koji će svojim metodološkim pristupom potaknuti polaznike/ice Akademije da uče i otkriju vlastite potencijale, upoznaju se s instrumentima, mehanizmima i resursima kako bi postali /e svesniji/e i odgovorniji/e građani/ke, proaktivni/e u društveno-političkom životu.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu mladi od 18 do 35 godina koji su politički aktivni bilo kroz političku stranku ili drugi vidi političkog angažmana, ali i mladi koji nisu politički aktivni niti angažirani. Broj mjesta je ograničen.

ROK ZA PRIJAVE

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje , a popunjen obrazac dostaviti do 25.5.2019. godine na email adresu: info@afw.ba.

Organizator snosi sve troškove.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na info@afw.ba

Više o projektu

Radujemo se Vašim prijavama.

Tim „Akademija za žene“